AKTUALNOŚCI

ZAWIESZENIE NABORU!

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków informujemy, że z dniem 30.09.2020 roku nabór wniosków na pożyczkę płynnościową został zawieszony.

Wznowienie naboru!

Informujemy, że z dniem 28 września br. wznawiamy nabór wniosków do pożyczki płynnościowej.Aktualna dokumentacja znajduje się w zakładce DOKUMENTY! Jednocześnie informujemy, że będziemy przyjmować TYLKO kompletne wnioski pod względem formalnym. W celu weryfikacji...

Wstrzymujemy nabór wniosków do odwołania!

Z dniem 14.05.2020r. nabór wniosków w ramach pożyczki płynnościowej zostaje wstrzymany do odwołania! Aktualna wartość złożonych wniosków wyniosła 150% dostępnej alokacji! Wszystkie wniosku złożone po 14.05.2020r. nie będą rozpatrywane aż do odwołania.

Pożyczka Płynnościowa!

Każdy przedsiębiorca zainteresowany pożyczką płynnościową może złożyć zapotrzebowanie na pożyczkę!! Zapotrzebowanie nie jest gwarancją uzyskania pożyczki!!