DLA KOGO?

 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego
 • dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować  

NA CO?

 • na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku

kwota pożyczki

do 300.000,00 zł

Oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

ZABEZPIECZENIA

 • dla pożyczki do 100.000,00 zł  weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę

 

 • dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo zabezpieczenie (zgodne z regulaminem udzielania pożyczek)

PARAMETRY

 • okres spłaty do 72 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • możliwość zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych maksymalnie do 6-miesięcy w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki,
 • brak dodatkowych opłat i prowizji
 • termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
 • termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki
 • wkład własny nie jest wymagany.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ


POBIERZ!

AKTUALNOŚCI

ZAWIESZENIE NABORU!

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków informujemy, że z dniem 30.09.2020 roku nabór wniosków na pożyczkę płynnościową został zawieszony.

Wznowienie naboru!

Informujemy, że z dniem 28 września br. wznawiamy nabór wniosków do pożyczki płynnościowej.Aktualna dokumentacja znajduje się w zakładce DOKUMENTY! Jednocześnie informujemy, że będziemy przyjmować TYLKO kompletne wnioski pod względem formalnym. W celu weryfikacji...

Wstrzymujemy nabór wniosków do odwołania!

Z dniem 14.05.2020r. nabór wniosków w ramach pożyczki płynnościowej zostaje wstrzymany do odwołania! Aktualna wartość złożonych wniosków wyniosła 150% dostępnej alokacji! Wszystkie wniosku złożone po 14.05.2020r. nie będą rozpatrywane aż do odwołania.

Zarządzenie dot. rozpatrywania Pożyczek Płynnościowych

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pożyczką płynnościową Zarząd ARR S.A. w Koninie wydał Zarządzenie dot. zasad weryfikacji i przyznawania pożyczki płynnościowej. Pobierz plik: Zarządzenie nr 10_Pożyczka Płynnościowa

KONTAKT

Patrycja Witkowska-Odrobina

Kierownik Projektu

pok. 325

tel. 63 245 30 95 wew. 64

kom. 691-503-937

patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl

Joanna Stokowska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

pok. 309

tel. 63 245 30 95 wew. 35

kom. 605-747-836

joanna.stokowska@arrkonin.org.pl

Justyna Konińska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

pok. 309

tel. 63 245 30 95 wew. 26

kom. 601-883-521

justyna.koninska@arrkonin.org.pl