Informujemy, że nabór wniosków do pożyczki płynnościowej został zamknięty.