ZAWIESZENIE NABORU!

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków informujemy, że z dniem 30.09.2020 roku nabór wniosków na pożyczkę płynnościową został zawieszony.

Wznowienie naboru!

Informujemy, że z dniem 28 września br. wznawiamy nabór wniosków do pożyczki płynnościowej.Aktualna dokumentacja znajduje się w zakładce DOKUMENTY! Jednocześnie informujemy, że będziemy przyjmować TYLKO kompletne wnioski pod względem formalnym. W celu weryfikacji...

Wstrzymujemy nabór wniosków do odwołania!

Z dniem 14.05.2020r. nabór wniosków w ramach pożyczki płynnościowej zostaje wstrzymany do odwołania! Aktualna wartość złożonych wniosków wyniosła 150% dostępnej alokacji! Wszystkie wniosku złożone po 14.05.2020r. nie będą rozpatrywane aż do...

Pożyczka Płynnościowa!

Każdy przedsiębiorca zainteresowany pożyczką płynnościową może złożyć zapotrzebowanie na pożyczkę!! Zapotrzebowanie nie jest gwarancją uzyskania pożyczki!!